Non se atopou ningún ficheiro de configuración e non hai ningún código de instalación dispoñible. Saíndo ...