Arddangosion mawr

 • gwin: gwin coch, gwin gwyn, gwin coch eirin gwlanog, gwin sych, gwin statig, gwin melys, gwin caerog, gwin cryf a darparwr gwasanaeth (sefydliad);
 • gwin a gwirodydd: siampên, sieri, gwin iâ, brandi, wisgi, fodca, rum, gin, mwyn, gwin pefriog, tequila, gwin iechyd, gwin, a bwyd, ac ati.
 • gwin traddodiadol a ffasiynol: gwirod, gwin melyn, gwin iechyd, ac ati. Diodydd alcoholig, gan gynnwys cwrw, coctel, gwin ffrwythau, ac ati.
 • gwasanaethau alcohol: ategolion ac offer gwin, addysg a hyfforddiant alcohol, darparwyr gwasanaethau gwin (sefydliadau buddsoddi gwirodydd, darparwyr gwasanaethau cludiant logisteg, darparwyr gwasanaeth storio gwirodydd, ac ati);
 • hyrwyddo a threfnu gwin: MEDALS, tystysgrifau, llyfrau gwin, cylchgronau, gwefannau, diwylliant, hysbysebu, rhoddion, sefydliadau hyfforddiant addysg ac asiantaethau gwasanaeth, ac ati.

Cynulleidfaoedd targed

1. Sianeli proffesiynol:

 • llwyfannau menter: unedau prynu grŵp, cymdeithasau, grwpiau busnes, mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth, cwmnïau rhyngwladol, ac ati. Gwerthwr rhwydwaith terfynellau, e-fasnach siop ar-lein, ac ati.
 • asiant manwerthu: Shanghai a dinasoedd cyfagos yn fwy na chyfanwerthwyr, dosbarthwyr, manwerthwyr, asiantau, mewnforwyr, dosbarthwyr a chludyddion i lawr yr afon 30 m, archfarchnadoedd mawr a chadwyni archfarchnadoedd;
 • arlwyo ac adloniant: gwestai mawr, bwytai gorllewinol uchel, clybiau nos, a chadwyni bwytai.
 • cludiant: siopau di-ddyletswydd, gweithredwyr di-ddyletswydd, cwmnïau hedfan, llongau mordeithio a chwmnïau fferi sydd â galw am alcohol.

2. Cwsmeriaid y diwydiant:

 • mentrau: goruchwyliwr penderfyniadau, staff yr adran brynu, rheolwr prynu, prynwr, dylunydd, ac ati, mewnforwyr gwirodydd, asiantau a masnachwyr;
 • Arlwyo: sommelier, bartender, gwerthuswr gwin, cogydd Tsieineaidd a Gorllewinol, cogydd crwst, cogydd crwst gorllewinol, siop candy, gourmet, ac ati.
 • Cyfryngau: gwin, defnyddiwr, bwyd, gwesty ac iechyd;

3. Ymwelwyr

Cwsmeriaid VIP eiddo tiriog, awyrofod, automobiles, brandiau moethus, cwsmeriaid VIP sefydliadau ariannol, ac ati, elites busnes, gweithwyr coler wen, uwch reolwyr, selogion y llywodraeth, a chefnogwyr gwin ymhlith cwmnïau Fortune 500 sydd â phencadlys yn Shanghai.